Yrken som utövas

Gillar du höga höjder och känner dig manad att jobba med taket som arbetsplats? I så fall finns några olika yrken att välja bland, till exempel takläggare. Att arbeta på taken innebär givetvis att man måste tänka mycket på säkerhet eftersom det medför en stor risk. I övrigt kan det vara bra att vara någorlunda strak eftersom man klättrar upp och ned, ofta bärandes på någon form av material eller tunga verktyg.

Takläggare

Att en takläggare arbetar mestadels uppe på någon form av tak är kanske inte så konstigt. Däremot ägnar sig en takläggare åt många typer av arbeten och inte enbart åt att just lägga tak. Det kan även röra sig om reparationer, underhåll, kontroller, målning och andra liknande saker. Sanering av mögel är vanligt förkommande liksom enklare åtgärder som att montera stegar, gångbryggor och andra typer av säkerhetsanordningar.

En takläggare behärskar dom flesta typer av takmaterial, så som tegel och betong, men kan också ha valt att specialisera sig på något speciellt material och område. Behöver man hjälp med någon form av takarbete kan man alltid kontakta en takläggare för att få hjälp och det brukar inte vara några problem att hitta någon som kan det man efterfrågar.

Plåtslagare

En plåtslagare påminner om en takläggare till viss del eftersom denne också ägnar sig åt en hel del takarbeten. Däremot gäller det främst på plåttak eller där det finns detaljer av plåt som behöver monteras, repareras eller underhållas. Stuprör, hängrännor, täckplåtar, fönsterbleck och skorstenar är några vanliga arbeten som en plåtslagare utför.