Att göra innan du anlitar en snickare 

Snickare är ett yrke som det finns ett enormt stort utbud av, eftersom det är ett omfattande yrke som kan innefatta en mängd olika typer av arbetsuppgifter. Den kanske största anledningen till att anlita en snickare är för att genomföra ett renovering- eller byggprojekt av något slag. Snickares kompetens är högt efterfrågad och tas vara på av en mängd människor världen över. Att råka ut för missnöje när man anlitar en snickare är aldrig roligt. Därför är det värt att kontrollera snickaren noggrant innan du anlitar dem. Här kommer några punkter som är bra att tänka på eller följa i processen när du anlitar en snickare. 

Kontakta flera snickare 

Genom att vända dig till flera snickare kan du be om offerter för bäst golvslipning som du sedan kan jämföra med varandra. Var uppmärksam på olikheter mellan offerterna gällande hur priserna är utformade. Vissa priser kan nämligen gälla för hela arbetet, medan vissa inte inkluderar alla delar. Därmed kan en offert verka billigare än en annan, trots att den inte nödvändigtvis behöver vara det. Kontrollera om momsen ingår i offerten och fråga respektive företag om ytterligare kostnader kan tillkomma. 

Genomför kontroller 

Innan du skriver på något avtal är det smart att genomföra ett antal kontroller. Först och främst bör du kontrollera och se till att företaget du anlitar har en F-skattsedel. Det kan även vara smart att ta kontakt med Kronofogden för att få ytterligare information kring företagets ekonomi. Undersök huruvida företaget har några skulder i bagaget eller om det har gått i konkurs vid tidigare skede. Detta kan vara ett varningstecken och är därmed någonting som är klokt att kontrollera i god tid innan ett beslut tas. 

Se till att din snickare är försäkrad och certifierad 

Försäkring är en viktig detalj som är lätt att missa för den som anlitar en snickare för första gången. Se till att snickaren har en allrisk- och ansvarsförsäkring. På så sätt är både du och snickaren skyddade om något skulle gå snett under projektets gång. Se även till att snickaren har de eventuella intyg eller certifieringar som krävs för att utföra det jobb du efterfrågar. Be om att få se intyg om du är osäker för att säkerställa att de är kvalificerade för jobbet. 

Skriv ett tydligt avtal 

När du bestämt dig för att anlita en snickare är det klokt att skriva ett tydligt avtal som båda parter skriver under. Avtalet ska inkludera pris, omfattning av projektet och en noga planerad tidsplan. Avtalet ska även specificera hur eventuella tilläggsarbeten ska gå till och vem av parterna som ansvarar för att betala för eventuell el, städning, resor och material. Genom att utforma ett tydligt avtal kan du skydda dig själv om resultatet inte uppfyller det som ni tillsammans kommit överens om.